KEIM

AYA GÖKTÜRK EVLERİ

“Mimarlar ve Han Tümertekin Ofisi” tarafından tasarlanan proje, sadelik ve doğal anlayışı ön planda tutan konforlu alanlar yaratmaktadır. Aya Göktürk Evleri projesinin mimarisinde ve tüm detaylarında sadece cam, ahşap ve beton kullanılmıştır.

Bu yapı malzemeleri arasında dış ortam koşullarından en çok ve en kolay ahşap etkilenir. Kolay işlenebilir olmasının yanında hızlı bir eskime süreci geçirir. Bunun için ahşap cephelerin kesinlikle korunması gerekir. Ahşabın doğal dokusunu değiştirmeden korumak oldukça önemlidir. Çoğu koruyucu kaplama ürünü, ahşabı doğallıktan uzaklaştırarak yapay görünümler oluşturur. Bu da yapıdaki istenen etkinin bozulması demektir.

Bu projede ahşap için özel geliştirilmiş, patentli, dünyada ilk ve tek mineral esaslı potasyum silikat ahşap boyaları KEIM Lignosil kullanılmıştır. Uygulandığı yüzeyde herhangi bir kaplama hissi oluşturmaz ve ahşabın doğal dokusunda bir değişim yaratmaz. Kabarmaz. Dökülmez.

Nem ahşap için en büyük sorundur. Gözenekli yapısından ötürü suyu bünyesine kolaylıkla geçiren ahşap, organik olması sebebi ile hızlı bir çürüme sürecine girer. Ancak KEIM Lignosil su geçişine direnç sağlayarak ahşap öğeleri dış ortam koşullarından korurken bir yandan da nefes alan yapısı sayesinde nemi bünyesinde tutmaz. Böylece mantar ve çürümenin de önüne geçilmiş olunur.

Kullanılan inorganik pigmentlerinin A1 sınıfı solmazlık özelliği ile cephenin doğal görünümü yıllarca korunmuş olunur. Bu da tekrar bakım masraflarını düşürerek KEIM Lignosil’i ekonomik bir çözüme dönüşür.

KEIM Mineral Esaslı Potasyum Silikat boyalarının bir diğer avantajı de A2 sınıfı yanmazlık özelliği ve uçucu organik bileşiği (VOC) içermemesidir. Bütün bunlar bir araya geldiğinde hem uygulama sürecinde hem de uygulama sonrasında sağlıklı ve güvenli ortamlar oluşturur.

Related Posts