KEIM, PROTECTOSIL

GALATAPORT PAKET POSTANE

Karaköy liman sahasının ilk yapılarından biri olan Tarihi Paket Postanesi şehrin en kıymetli yapılarından biri olarak özgün kubbesi ve cepheleriyle Galataport İstanbul’un simgelerinden biri olarak şehre geri kazandırıldı. Limana gelen yolcular için ortaya çıkan yolcu salonu ihtiyacı doğrultusunda Mühendis S. Saboureaux tarafından projeleri hazırlanan yapının inşası 1911 yılında tamamlandı. Yapı zaman içinde farklı işlevler yüklenerek 1934’ten sonra Deniz Hastanesi’ne, 1957’den sonra Haydarpaşa Limanı’nın genişletilmesiyle birlikte Karaköy’deki gümrük ve yük indirme boşaltma işlemlerinin sonlandırılmasıyla da PTT Paket Postanesi haline dönüştürüldü.

Cephesinde bulunan donatılı sıvalar denizin yıpratıcı etkileri altında yıpranmıştır. Mekanik onarımları tamamlanan cephelerde ileriye dönük korozyonun durdurulması başlıca problemlerden biriydi. Bunu önlemek için Protectosil CIT kullanılmıştır. Bu ürün, yüzeye derinlemesine nüfuz ederek donatıya ulaşır. Donatı ile kimyasal bağ kurarak korozyonu durdurur. Su ve klorür iyonlarının beton ve donatıya nüfuz etmesini engelleyerek uzun vadeli bir koruma sağlar.

Cephelerde kullanılan mineral esaslı potasyum silikat KEIM CONCRETAL W üstün özellikleri ile artı bir koruma sağlar. KEIM CONCRETAL W kesite penetre olur. Kullanılan A1 sınıfı inorganik pigmentlerle renkler uzun süre solmaz. UV karşısında minimum değişime uğrar. Nefes alıp verir. VOC içermez.

Bu önemli projeye temsilciliklerini yürüttüğümüz PROTECTOSIL ve KEIM ürünleri ile fayda sağladığımız ve değer kattığımız için mutluluk duymaktayız.

Related Posts