PROTECTOSIL

BEYLERBEYİ SARAYI DENİZ GİRİŞ KAPISI

19. yy’a kadar “İstavroz Bahçesi” olarak anılan bölgede ilk saray yapısı II. Mahmud tarafından inşa edildi. Büyük bir yangından sonra daha sağlam bir yapı kurulması ihtiyacını hisseden Sultan Abdülaziz, yapıyı tamamen yıktırarak Mimar Sarkis Balyan ve kardeşi hassa mimarı Agop Balyan’a yeniden inşa ettirdi. 1863-65 yılları arasında Beylerbeyi Sarayı, bu kez ek binalarıyla beraber 3000 metrekarelik bir alanı kaplayan bugünkü görünümüne kavuştu. Beylerbeyi Sarayı yaptırılmıştır.

Denizden giriş kapısı, sürekli dalgalardan gelen sıçramalara maruz kalmaktaydı. Tuzu bünyesine alan yüzeyler, kuruma sonrası yüzeyde çatlama ve kırılmalara sebep olmaktaydı. Tuz suyun içinde çözünerek yüzeyin gözeneklerine girer. Su buharlaşmaya başlayınca tuz kristalleşerek genişler. Bu da gözenekler üzerinde stres yaratarak kırılmalara ve dökülmelere sebep olur. Bunu önlemek için yüzeye PROTECTOSIL SC Concentrate su itici ürünü uygulanmıştır.

PROTECTOSIL SC Concentrate , Yüzeyde kaplama oluşturmayan, şeffaf, mat, su ve yağ itici bir malzemedir. Yüzeyde damlacık efekti oluşturur. Su ve yağın yüzeye penetrasyonuna engel olur. Nefes alıp verir. Yosun ve küf oluşumunu minimize eder. Lekelenmeleri önleyerek kolay temizlenen yüzeyler oluşturur. Çevre dostu olan ürün, uçucu organik bileşik içermez.

Related Posts