IBIX

KULELİ ASKERİ LİSESİ

Kuleli Askeri Lisesi

Boğaziçi’nin Anadolu yakasında Çengelköy ile Vaniköy arasında yer almakta olup esası, II. Mahmud zamanında (1808-1839) Yeniçeri Ocağı’nın yerine kurulan ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adıyla anılan ordunun eğitimi için yapılan kışla binasıdır. Bir çok defa hastaneye dönüştürülen yapı Lozan Antlaşması’ndan sonra askeri okul olarak yaşamına devam etmiştir. 2019 yılında müzeye dönüştürülmüştür.

Restorasyon çalışmalarında yüzey temizliği için temsilciliğini yürüttüğümüz IBIX Ekolojik Mikro-Kumlama Sistemleri tercih edilmiştir.

IBIX Ekolojik Mikro-Kumlama Sistemleri seçici-kontrollü ve hassas bir şekilde yüzey temizliği yapılabilmesine olanak sağlar. Taşın patinasına zarar vermez. Klasik kumlama sistemleri aşındırma, parça koparma mantığı ile çalışırken IBIX yüzeysel silme etkisi gösterir. Çalışmanın her aşaması kontrol edilebilir. Sulu ve kuru püskürtme yapabilir. Son derece düşük basınçlarda daha az sarf malzeme tüketerek daha etkin bir yüzey temizliği çalışması yapılabilmesine imkan verir. CE , PED sertiifikalı, kullanımı güvenli bir cihaz olup sadece Tükiye’de değil yurt dışında da restorasyon çalışmalarında hassas mekanik temizleme yöntemi olarak kabul görmüş bir sistemdir.Related Posts